Kuidas paigaldada paneelaeda nagu proff?

Paneelaia paigaldus on üsna täpne töö, kuid detailsed juhendid aitavad tööga hakkama saada pea igaühel, kel veidi tehnilist taipu ja ettevõtmist. Panime kirja, kuidas paigaldada paneelaeda ja mida selleks vajad.

Paneelaia paigaldus ja seadusandlus

Enne aia püstitamist kooskõlasta aia rajamine kohaliku omavalitusega ning naabritega juhul kui selleks on seadusest tulenev kohustus. Ehitusteatis tuleb kindlasti teha tiheasustusega aladel ja detailplaneeringu aladel juhul, kui aia püstitamiseks on vajalikud kaevetööd. 

Hajaasustuse alal ei ole reeglina tarvis piirdeaedade rajamiseks luba.

Kuidas paigaldada paneelaeda?

Kuidas paigaldada paneelaeda nii, et sinu soovitud rajatis oleks silmale kena vaadata ja täidaks oma eesmärki? Paneelaia paigaldamisel on olulisel kohal täpsus, sest kõveralt ja viltu paigaldatud aed jääb silma riivama. 

Paneelaia paigaldamisel on eelkõige vaja määrata aia kõrgus ja mõõta selle kogupikkus. Seejärel tasub läbi mõelda, mitu väravat sinu aiale tuleb ja millised on nende asukohad. Täpsema ülevaate saamiseks tasub koostada eskiisjoonis, kuhu saad märkida lõikude pikkused, väravate asukohad ja nurkade arvu. 

Tööriistad, mida vajad:

Paneelaia paigalduseks on vaja poste, U-kinnitusi ning aiapaneele. Lisaks tasub arvestada ka postide betoneerimisele kuluva materjaliga.

Lihtne nõks, kuidas paneelide materjalikulu arvestada: jaga tulevase aia pikkus 2,5-ga. 

Nii saad tulemuseks sulle vajamineva aiapaneelide arvu. Paneelid on alati standardmõõdus pikkusega ca 2,5 meetrit. 

Paneelaia paigaldusega kaasnevad tööd

Pärast materjalide arvestust tuleb esmalt paigaldada suundnöör sinu tulevase aia sirgosa lõigule. Järgmiseks märgi ära väravakohad. Seejärel arvesta välja postisamm, siis saad ära märkida tulevaste postide asukohad. 

Pea meeles, et kui aia sirgosal on meetreid rohkem kui seda paneelide puhul vaja, siis viimase posti vahemaa on alati jääkmõõt. 

Kui postide asukohad on märgitud, siis võidki alustada postiaukude kaevamise või puurimisega. Aiaposti aukude soovituslik sügavus on 800-1200 mm. Väravapostid vajavad veidi rohkem sügavust ja nende aukude sügavuseks võiks jääda vähemalt 1200 mm.

Aiapostide betoneerimine

Aiapostide betoneerimisel kontrolli üle kõik augud ning veendu, et nad oleksid suundnööri all nii, et valamine toimuks suundnöörist sissepoole.

Betooni valmistamiseks võta appi segumasin ning kasuta betoonisegu valmistamisel minimaalselt C20/25 klassiga betooni. 

Täida seejärel aiapostide augud betooniga ja lähtudes suundnöörist suru postid betooni sisse, jättes postide vaheks 2480 mm (+-5mm). Hoia posti kindlalt loodis. Postide sügavus betoonis peab olema vähemalt 400 mm-500 mm. Betoonisegu peab augus olema 700-800 mm. Väravapostide sügavus võib olla igaks juhuks paarkümmend sentimeetrit rohkem. Postide kõrgused joonda paika loodi või laser-nivelliiri abil.

Betoneerimise varjamiseks jäta aukude täitmisel ülemised 5 cm täitmata. Pärast betooni kuivamist täida augud mullaga. 

Paneelaia paigaldus 

Paneelaia paigaldus võib alata pärast postide betoneerimist. Aiapaneelid paigaldatakse postidest väljapoole. Kaks kõrvuti asetsevat paneeli paigaldatakse ühe klambri alla. 

Aiapostide arv paneelaia paigalduse korral peaks olema alati ühe võrra suurem kui on paneelide arv. 

Aiapaneelide kinnituste ehk U-kinnituste arv sõltub aiapostide arvust ja muidugi aia enda kõrgusest.

Toome  välja erinevad aia kõrgused ja nendele vajaminevate U-kinnituste kogused:

Paneelaia paigaldamisel tasub jätta aia kõrguseks maapinnast umbes 5 cm. See võimaldab väiksematel loomadel aia alt läbi pääseda ja on piisav, et suuremad külalised eemal hoiaks. 

Aiapaneelide tipud on soovitatav panna postidega tasa. 

Maapinna ebatasasus võib tekitada vajaduse rajada aed astmetega. Sellisel juhul on soovituslikuks astmeks 10 cm. Nii jääb aed visuaalselt kaunis, sest horisontaaltraadid jäävad kohakuti paiknema.

Klambrite kinnitamisel jälgi, et kinnitad klambrid horisontaaltraadi alla nii, et klamber hoiaks seda kinni. Mutrid jäävad U-klambritel alati sissepoole. 

Keevisvõrgu paigaldamine

Keevisvõrgu paigaldamine erineb natuke paneelaia paigaldusest. Siinkohal tasub postide valimisel arvestada, et postid oleks võrgust 50 cm kõrgemad. 

Keevisvõrgu postide vahe peab olema 2,5 kuni 3 meetrit. Paigalda suundnöör ehitatava aiaosa pikkuses ja märgi värviga postide asukohad. Seejärel võid hakata kaevama aukusid.

Reapostide sügavus on 800 mm ja väravapostidele soovitatavalt 1000-1200 mm. Augu diameeter on ideaalis 25 cm. Aukude täitmisel jäta samuti ülemised 5 cm betooniga täitmata ja suru postid 400-500 mm sügavusele. Alusta postide paigaldamist otsmistest postidest. 

Jälgi keevisvõrgu paigaldamisel, et võrk jääks maapinnast mõne sentimeetri kõrgusele ja veendu ülaserva kohakuti olemist posti ülaosaga. Nurgapostid aseta 45 kraadise nurga alla või toesta nurgapostid kaldtoega. Kaldtoed paigaldatakse maasse 45 kraadise nurga all. Ülemine ots kinnitatakse aiapostile ⅔ kõrgusele maapinnast. Valamine toimub nagu aiapostide puhul.

Aiavõrgu paigalduseks laota võrk lahti ja tõsta järk-järgult võrk postide najale püsti. Võrgu kinnitamist alusta nurgast või otsast. Pingutuspostidel ja nurgapostidel peab klamber olema igal rõhktraadil. Tavapostidel piisab, kui võrk kinnitada iga 20-30 cm tagant. 

Aiavõrgu paigaldusel tasub veenduda, et rullide ühendamisel rulli viimased võrgusilmad kattuks teise rullisilmadega. Võrgusilmad ühenda omavahel klambritega ja jälgi, et võrgu jätkamine toimuks postide vahekohas.

Kuidas kujuneb paneelaia paigalduse hind?

Paneelaia paigalduse hind sõltub rajatava aia pikkusest ja selle kaasnevate tööde maksumusest. Kui sa ise ei taha aia paigaldusega vaeva näha, siis saad selle töö tellida. 

Paneelaia hinna kujundamisel võetakse arvesse:

Kui soovid aia paigalduseks täpsemat pakkumist, siis leia paigaldajad meie kodulehelt.

Meie partneriteks on kogemustega spetsialistid, kelle töö kvaliteedis saad kindel olla.

Ladu: Tähetorni 102, Tallinn

Ladu avatud: E – R 9.00 – 17.00